Uvod v temo osnovno stanje

Ljudi že tisočletja vznemirja vprašanje, od kod izvira naše stvarstvo, vesolje, naš svet in mi sami. Na to vprašanje nam nudijo celo vrsto odgovorov različne religije. Novodobni znanstveniki in filozofi teh humanisti pa se trudijo, da bi te odgovore potrdili ali našli nove. Obstoja pa še ena novejša razlaga izvora, ki ga opisuje na naslednji način:

Na začetku je bilo stanje. To stanje je predstavljalo potencial oz. možnost za nastanek vsega. V tem stanju je nastala zavest, ki je osnovno stanje vzpodbudila, da bi opredmetilo samo sebe. Le to je potem ustvarilo okolje, ki ga poznamo kot naš manifestiran svet.

Ta opis izvora sveta je povzet po biblijskem vzorcu. Zato je bolj poetičen in ne povsem pravilen. Bolj natančen bi bil naslednji opis:

Osnova našega stvarstva, to je življenja in okolja, ki ga zaznavamo okrog sebe, je stanje, ki ga imenujmo osnovno stanje. To stanje je nenavadno, vendar pa v svojem bistvu ni nič drugega kot potencial oz. možnost za nastanek vsega. Osnovno stanje ni niti snovno niti energijsko, še najbolj je podobno miselnemu. Je brezčasno in brezprostorsko. Ne moremo ga opisati, lahko bi rekli, da samo je. V njem se je sprožil postopek ali, bolje rečeno namen, da naj bi na osnovi potenciala vseh možnosti nekaj nastalo. In tako v njem po principu: poskušaj, ustvari, uporabi, in če ni uporabno opusti ter potem zopet vse ponovi, nastaja naše stvarstvo.

Na tej poti stvarjenja, je nekje, v neki vmesni vendar zelo pomembni fazi, prišlo do nastanka zavesti. To je za nas pomembno zato, ker je le ta, da bi se lahko znašla in opredmetila v kaosu osnovnega stanja, vzpostavila osnovne orientirje: prostor in čas, potem pa še snov in duševnost. Ustvarila je torej okolje, ki ga poznamo kot naš zaznavni svet oziroma naše stvarstvo. Stik s tem okoljem vzdržuje preko nas, ljudi, ki zato nismo nič drugega kot nekakšen vmesnik oziroma sredstvo, ki osnovnemu stanju služi za stik s samim sabo.

Celotna teorija o izvoru je oziroma bo podrobneje predstavljena v nadaljevanjih.

 

Uvodna stran osnovnega stanja << nazaj – naprej >> Vse je iluzija