Kaj je zavest

Samo zaradi razumevanja si zamislimo, da so v osnovnem stanju, ki predstavlja potencial za nastanek vsega, tudi gradniki zavesti. Ti se v njem nahajajo kot v nekakšnem plazemskem stanju, se medsebojno prepletajo in povezujejo v nekakšna polja in mreže, ki predstavljajo  nekakšno zavestno polje ali polje zavesti.

Zavest zato ni mišljena kot neka entiteta, ampak je to bolj pojem, ki pomeni zavedanje, do katerega pride v določeni fazi združevanja valovanj njenih gradnikov.

Da bi se, tako nastajajoča zavest, v kaosu osnovnega stanja lahko orientirala, si ustvarja dva osnovna orientirja, to sta prostor in čas. Da bi imela tudi oporo, ustvarja še materijo in s tem ves neživi svet. Ustvarja red in principe, po katerih deluje fizični svet. Da bi poleg orientacije vse to imelo nek smisel, ustvarja tudi življenje in duhovnost ter postavlja osnovna pravila tudi zanju. Zavest tako skozi neživo naravo, življenje in duhovnost predmeti samo sebe ter opredeljuje svoj smisel.

Ker zavest ustvarja tudi nas – ljudi, smo zato, preko nje, tudi mi samo del osnovnega stanja. Zavest je tisto, kar nas vzdržuje in vodi v življenju. Z redom, ki ga vzpostavlja, nam in sebi opredeljuje meje ter pravila, ki služijo zato, da v tej kreaciji lahko obstajamo. Okolja, ki ga sicer sama ustvarja, pa se zavest zaveda samo skozi naše zaznave in ravno te zaznave jo včasih navedejo tudi na to, da ga tudi spreminja.

Zato lahko rečemo, da je zavest glavni vzrok za nastajanja našega stvarstva in njegovo delovanje. Vendar je še vedno vse kar obstaja, vse kar zaznavamo in občutimo kot našo manifestirano realnost, vse, vključno s čvrsto snovjo in mislimi ter čustvi, zgrajeno iz gradnikov v osnovnem stanju in zato del njega.

Mi se zavesti medlo zavedamo, za nas obstaja kot podzavest, in jo razumemo kot zavestno energijo, ki izhaja iz osnovnega stanja.

Lahko pa predpostavimo, da stvarjenje ves čas poteka. Zavest ves čas ustvarja naš svet.

Po analogiji z nekaterimi religijami bi lahko rekli, da v krščanstvu zavest predstavlja boga, ki je del nebesnega stvarstva. Po vedskih izročilih lahko zavest predstavlja Brahmo – prvoustvarjeno bitje v vesolju, stvarnika življenjskih vrst in življenjskih razmer, ki je del Brahmana vseprežemajočega stvarstva.

 

Osnovno stanje in jaz ali vsi << Nazaj – Naprej >> Verodostojnost teorije