Prijaznost

Splošni odnosi med ljudmi so večinoma taki, da se prijaznost prej kot pristen odnos odraža kot tujek, kot nekakšna farsa na vse, kar se resnično dogaja. V naravi prijaznosti ni, vse tekmuje, se izriva in žre med seboj. Ostajajo samo najboljši, najbolj zviti, najbolje pripravljeni. Prijaznost je nastala med ljudmi, ker imamo zavest, vendar to ne pomeni, da za obstoj ne uporabljamo vseh sredstev, ki si jih izmislimo za preboj na vrh. Prirojena nam je tekmovalnost in tej tekmovalnosti je prijaznost popolnoma podrejena.

Posesivnost  << Nazaj – Naprej >>  Tekmovalnost