Entropija

V svoji knjigi Izvor podaja njen avtor Dean Brown zanimivo tezo, da je obstoj sveta  neločljivo povezan z zakonom o entropiji, in sicer v smislu, da stvarstvo naredi vse, kar je mogoče, da bi izpolnilo zahteve tega zakona.

Entropija je v bistvu samo strokovni izraz za razpad, lahko bi tudi rekli, da pomeni spreminjanje vseh stvari iz urejenosti v neurejenost, oziroma iz neke stvaritve v njen totalen razkroj in povrnitev v kaos osnovnega stanja.

V skladu z zakonom o entropiji ima stvarstvo pri svojem delovanju samo eno smernico, en cilj: zmanjševanje reda in organiziranosti. Po Brownovi teoriji si pri tem pomaga tako, da ustvarja manjše otočke reda, da bi z njimi lažje ustvarilo nered. Tak otoček reda je tudi življenje.

Zakon o entropiji je fizikalno potrjen in nedvomno velja. Pri tem pa se samo po sebi postavi zanimivo vprašanje, kako se ta teza ujema z enim od osnovnih principov zavesti, ki veljajo za živi svet, t. j. s principom o ohranitvi in iz tega izpeljanem nagonu o preživetju.

Kako se to odraža pri ljudeh in kam to vodi, pa je (ali pa še bo) podrobneje obdelano na tej spletni strani v oddelku “Razmišljanja”.

 

Topla greda  << nazaj  –  naprej >>  Težave s časom in prostorom