Prosta energija in osnovno stanje

Na tem mestu bom objavil še nekoliko drugačno razmišljanje o izvoru energije, ki bo morda pripomoglo k razumevanju izvora energije na splošno in tudi proste energije.

Po moji teoriji je osnovno stanje neko posebno stanje, potencial vsega možnega, iz katerega izvira vse, tudi energija. Zato bi načeloma moralo biti mogoče iz tega stanja to energijo tudi pridobiti. Tehnično gledano bi to energijo lahko pridobivali s pomočjo skalarnih valov, ki po nekaterih teorijah predstavljajo povezavo med našim opredmetenim svetom in osnovnim stanjem.

Velikokrat omenjamo energijo kot temeljno lastnost vesolja, vendar doslej še nikomur pri nobenem nenavadnem pojavu ali zdravljenju še ni uspelo te energije izmeriti. Zato lahko tako govorjenje smatramo za govorjenje v prispodobi za nekaj, kar samo imenujemo energija, ki pa v resnici to ni. Kot obrazložitev tega nam kvantna teorija ponuja drugačne vpoglede v značilnosti energije. Kvant nasugar-energyj bi predstavljal najmanjšo možno enoto energije. Toda to ni povsem pravilno. Kvant naj bi dejansko predstavljal enoto aktivnosti.

Peter Russel nam aktivnost razloži kot še eno od poznanih fizikalnih veličin, kot so razdalja, hitrost, moment, sila in ostale, ki jih srečujemo v fiziki, ki jim pa običajno v osnovah matematike in fizike ne posvečamo veliko pozornosti. Polje ničelne točke torej ni polje potencialne energije, čeprav ga pogosto jemljemo kot takega. Je polje potencialnih kvantov, polje potencialne aktivnosti, potencialnega dogajanja oz. ustvarjanja.

In če pri tem upoštevamo teorijo, da je izvor vsega zavest, ki ustvarja predstavo o našem manifestiranem okolju, je torej tudi energija oz. aktivnost samo predstava, ki jo ustvarja naša zavest. Po tej logiki je torej tudi aktivnost ničelne točke samo predstava, produkt naše zavesti. Vse to seveda velja tudi za prosto energijo. Z drugimi besedami povedano, treba si jo je samo zamisliti v taki obliki, kot si jo želimo. Morda je treba s tem uvesti v kvantno fiziko nov pojem. Morda obstaja poleg val-delca tudi val-energija, ki je še niso odkrili. Na podoben način, kot se iz nedefinirane kvantne oblike val-delca izoblikuje delec takoj, ko si ga začnemo predstavljati oziroma ko se začnemo z njim ukvarjati, se morda tudi iz nedefinirane kvantne oblike val-energije pojavi energija, če se začnemo z njo ukvarjati.

To morda zveni preveč neverjetno in je podobno miselnosti alkimistov, ki so iz nič ali iz kake druge kovine hoteli narediti zlato. Pri prosti energiji je razlika samo v tem, da jo je nekaterim vendarle uspelo pridobiti.

 

Kako pridobiti prosto energijo << Nazaj – Naprej na >> Osnovno stanje in klasična znanost