Investicijski postopek

Že nekaj časa imam pripravljen tekst za članek o investicijskem postopku in iščem medij, ki bi ga bil pripravljen objaviti.
V tem času članek morda ni najbolj aktualen, saj so pri nas investicije skoraj čisto zamrle. Se pa gospodarska situacija počasi popravlja in ker je v članku opisan postopek za izvedbo zahtevnejših in večjih investicij, ki zahtevajo tudi večje posege v prostor, je morda že nastopil čas, da se začne s pripravami na take investicije.
Članek sem napisal tudi zato, ker je bilo v zadnjem času v glasilih raznih strokovnih združenj objavljenih kar nekaj člankov, ki se nanašajo na postopke za pripravo investicije in investicijske dokumentacije. Iz vseh teh člankov izhaja ugotovitev, da so postopki zelo zapleteni, njihov redosled ni jasen, zahtevana ali predpisana investicijska dokumentacija pa ni ravno najbolj usklajena s temi postopki.
V članku so opisani vsi glavni potrebni postopki za pripravo investicije. Vzporedno je navedeno tudi, katera dokumentacija še najbolj ustreza posamezni fazi priprave. Upam, da bo članek vsem tistim, ki se pripravljajo na kakšen zahtevnejši investicijski poseg, služil kot pomoč in osnovna orientacija pri pripravi posega.

Članek je v formatu pdf in je prosto na voljo vsem.

Odpri članek:  Investicijski postopek

 

Knjige, članki in medijske vsebine << Nazaj – Naprej >> Čveki