Osnovno stanje in klasična znanost

Stvari niso več tako enostavne, kot so bile. Da bi razumeli naš manifestirani svet, bi morali razumeti, kaj so snov, prostor, čas, gravitacija, vesolje in misel. Razumeti bi morali sedanjost, preteklost, prihodnost in več dimenzij.

Priznati si moramo, da se konvencionalna znanost ukvarja predvsem z zaznavnimi stvarmi in pri tem zanemarja pomen duhovnosti.

Sprijazniti se moramo s tem, da je konvencionalna znanost blizu svojega vrhunca in da ji našega manifestiranega sveta, izvora in bistva bivanja očitno ne bo uspelo pojasniti. Zato se moramo zateči po pomoč k mejnim znanostim, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo. Pod nazivom “Noetic Sciences” se v njihovem okviru, odmaknjeno od širše javnosti in medijev, skoraj na skrivaj izvajajo razni poizkusi, ki so vsi znanstveno izvedeni, dokumentirani in strokovno vodeni, vendar jih konvencionalna znanost ne priznava. Ti poizkusi razkrivajo nekatere pojave, o katerih si včasih nismo upali niti pomisliti.

V tem duhu bo v nadaljevanju nanizanih nekaj razglabljanj, v katerih bodo opisane najbolj skrajne raziskave, ki si jih je konvencionalna znanost še dopustila. Opisano bo, kje se je v njih konvencionalna znanost izognila upoštevanju duhovnosti in zato ni prišla do pravih rešitev. Opisano bo pa tudi, kako se teorija o osnovnem stanju vklaplja v te raziskave.

 

Razne teme v povezavi z osnovnim stanjem << Nazaj – Naprej >>  Teorija vsega