Ali prosta energija obstaja?

Izhodišče za razmišljanje o obstoju proste energije je lahko primer, ki ga predstavlja preprost radijski sprejemnik z diodo, kakršnega smo sami izdelali, ko smo bili še majhni. Brez vsakega napajanja je iz napravice, ki je bila sestavljena iz tuljave, kondenzatorja, diode in slušalk, prišla glasba, kot da se je pojavila od nikoder. Če ne gledamo celote, ampak samo sprejemni del, potem je videti, kot da tak sprejemnik dejansko črpa energijo zvočnih valov iz nič.

V resnici pa ni tako. Energijo dovajamo radijskemu oddajniku, ki se nahaja nekje v bližini sprejemnika. Oddajnik proizvaja radijske valove, ki inducirajo majhne električne tokove v tuljavah sprejemnika, če so te pravilno dimenzionirane in nastavljene na frekvenco oddajnika. Ti tokovi vzbudijo magnet v slušalkah, ki proizvede zvočne valove.

Po teoriji je osnovno stanje sestavljeno iz gradnikov, ki se medsebojno prepletajo, pretakajo in valovijo. Ko se v obliki več vrtincev zlivajo v skupne fokalne točke, tvorijo energijo in snov.

Neke vrste potrditev tega, da prosta energija zares obstaja, sem zasledil tudi v članku Sanje Lončar z naslovom Energija je povsod okrog nas, ki je izšel v reviji Skupaj za zdravje človeka in naravo.

Avtorica navaja, da obstaja samo en vir energije, in to je ljubezen. Kot podkrepitev tega navaja, da nas tistoheart-642068_1920, kar delamo z veseljem, zanimanjem in ljubeznijo, skoraj nič ne izčrpa, v nasprotju s tem, če delamo nekaj, kar sovražimo, pa čeprav traja opravilo enak čas in gre za približno enake gibe. Povedano z drugimi besedami: ljubezen in veselje nas napajata z energijo, ki jo porabljamo za opravljanje del, ki so nam všeč, kar tudi na nek način pomeni, da prosta energija obstaja.

Ljubezen, zanimanje in motivacija so miselni procesi, ki očitno lahko črpajo energijo iz osnovnega stanja ali polja ničelne točke.

Obstaja več ljudi, ki so razvili razne naprave za pridobivanje proste energije in so pred širšo javnostjo tudi dokazali delovanje teh naprav. Med najbolj verodostojnimi je Tom Bearden, ki je razvil elektromagnetni generator brez gibljivih delov (Motionless Electromagnetic Generator – MEG) – napravo za proizvodnjo energije, ki ima izkoristek večji od 1.

Skoraj vse o prosti energiji pa lahko zveste na naslednjem spletnem naslovu: A Practical Guide to Free Energy

 

Prosta energija << Nazaj – Naprej >> Kako pridobiti prosto energijo